BMS

BMS

Вы здесь

Постановление НБУ № 493 от 27.12.2007 г.

Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України

По состоянию на февраль 2008 года
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

29.12.2007 N 493Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2008 р.
за N 49/14740
Про затвердження Положення
про вимоги щодо технічного
стану та організації охорони
приміщень банків України Відповідно до Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою забезпечення банками України належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України від 17.09.2003 N 403 ( z0925-03 ) "Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та
організації охорони приміщень банків України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.10.2003 за N 925/8246, від 12.08.2005 N 286 ( z0965-05 ) "Про затвердження Змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України
31.08.2005 за N 965/11245, та пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 04.07.2007 N 243 ( z0955-07 ) "Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.08.2007 за
N 955/14222.

3. Банкам, сховища цінностей яких віднесені територіальними управліннями Національного банку України до V - IX класів опору за ДСТУ 4012-1 "Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ-сейфи" (далі - ДСТУ 4012-1) з узгодженими термінами проведення сертифікаційних робіт для одержання сертифікатів відповідності, ужити належних заходів для приведення таких сховищ цінностей у відповідність до
вимог Положення, але не пізніше 30.12.2010.

4. Сховища цінностей з класом опору I - IV за ДСТУ 4012-1, що були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Положенням, мають бути до 01.01.2012 приведені у відповідність до вимог, визначених у додатку до цього Положення.

5. Управлінню організації діловодства (В.В.Врублевський) та Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) забезпечити територіальні управління Національного банку України примірниками
цього Положення.

6. Господарсько-експлуатаційному управлінню Національного банку України (О.П.Руденко) забезпечити друкування та передавання в установленому порядку банкам України примірників цього Положення.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу Національного банку України О.М.Толстого, директорів департаментів готівково-грошового обігу Н.В.Дорофєєву та валютного регулювання О.А.Щербакову.

8. Постанова набирає чинності через 25 календарних днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.СтельмахЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.12.2007 N 493

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2008 р.
за N 49/14740


ПОЛОЖЕННЯ
про вимоги щодо технічного стану
та організації охорони приміщень банків України

(для службового користування)